Куршеләр

 

К А Т Н А Ш А Л А Р:

Биктимер - элек  ялчы,   хәзер  колхозчы-бригадир.

Галимә - аньң   хатыны.

Нурый - Биктимернең энесе, комсомол  ячейкасы  секретаре.

Мөршидә - Нурыйның   йөри   торгам   кызы.

Әпрэй - ялкау.

Күрше Гайфулла - кулак, колхоз члены.

Дружинин - комсомол эше буенча политбүлек    начальнигы ярдәмчесе.

Гыйлман - байның  эшләүчеләре  өстеннән  караучысы.

Гәрәйша - колхозчы.

Колхозчылар,   колхозчы   хатын-кызлар.

Оглавление

 БЕРЕНЧЕ ПӘРДӘ ИКЕНЧЕ ПӘРДӘ
 ӨЧЕНЧЕ ПӘРДӘ ДУРТЕНЧЕ ПӘРДӘ